В Космоса

В тази електронна книга са събрани съчиненията по дадено начало, разкриващи мисленото пътешествие на Кирчо в Космоса.