Детето ми не ми споделя...

17.07.2011 09:19

Всеки родител се вълнува от развитието и живота на детето си. През ранните години притесненията са от един сорт, през късните от друг, но през цялото време искаме да сме до детето си и да знаем какво му се случва.

Какви са възможните причини, поради които детето може да не ви споделя?