Екскурзия

03.04.2012 20:25

На 06.04.2012 ще се проведе екскурзия до Горно Драглище по проект "Мост между поколенията", организирана от ОДК Благоевград. Класът ни е поканен като участник в екоклуб.