Пазете децата от вредното влияние на екрана

17.07.2011 08:35

Проблемът идва оттам, че децата стоят по 10 и повече часа пред екрана. Това продължително медийно влияние се отразява негативно особено много върху здравето на децата, върху социалните им контакти, поведението, възпитанието и образованието им. Защо продължителното стоене пред екрана е вредно за децата?