Родителска среша

23.04.2009 19:44

Срещата се проведе по  инициатива на МВР за превенция и безопасно движение по пътищата.Представители на полицейското управление в Благоевград  дебатираха основните проблеми за станалите тежки катастрофи с фатални последици за участниците в движението. Инициативата е по съвместен проект на МВР и Министерство на образованието и цели с подписването на договор-обещание, чрез който децата и родителите им да поемат ангажименти, че ще съблюдават стриктно основните правила за пътна безопасност, с цел защита на техния живот и здраве.