We learn English

Работният език на проекта "Подай ръка, приятел ми бъди!" е английският. Как го изучават нашите партньори?

 

Как полските партньори  учат английски език?

Image
1
Image
2
Image
4
Image
5
Image
6
Image
7
Image
8
Image
9
  
 
 

 

Как турските партньори учат английски език? 

ImageImageImageImageImage


ImageImage
207
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

 

Румънските ни партньори

Image
DSC00012
Image
DSC00003
Image
DSC00004
Image
DSC00005
Image
DSC00006
Image
DSC00007
Image
DSC00008
Image
DSC00014
Image
DSC00009
Image
DSC00010
Image
DSC00011
Image
DSC00013
Image
Picture 232
Image
Picture 235
Image
Picture 240