Моят роден град

 

Области на обучение

Роден край, Български език и литература,Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство,Домашен бит и техника, Час на класа, Музика

Цели

 

  1. Запознаване с историята, местоположението, забележителностите и забавленията в родния град.  

  2. Запознаване с известни личности, живели и творили по тези места.

  3. Разработване на електронен албум-викторина.

   4.  Усвояване на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание по Информационни технологии за първи клас.

  1. Интегриране на знания от различни научни области.

  2. Интегриране на технологиите в обучението.

  3. Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

  4. Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

Описание

Учениците се запознават с местоположението, историята, забележителностите и забавленията в родния град.Осъзнават, че градът е част от България, която има уникална природа и богато климатично разнообразие, исторически паметници, архитектурни забележителности, известни исторически личности – фактори, влияещи върху формирането на национално самочувствие. Изучаването, развитието и популяризирането на нейните туристически забележителностите е особено актуално в нашето съвремие. Изработват електронна викторина и постери по темите.

Екипи

 

Учим се да работим по проект

Проектът ни "Моят роден град" е част от националния проект "Пътешествие из България", с който България печели две награди на Шестия европейски форум на учители-новатори във Виена ! Браво, сладурани! https://itlearning-bg.net/default.aspx   

 

VCT формат на проекта

Електронна  викторина

Описание на проекта

Включени сме в каталог и диск на националния проект,

представени на световния форум в Бразилия