Поколенията ръка за ръка

 

 

Клиповете, с които кандидатствахме в Национален ученически конкурс !

 

 

 

Резултати от ученически конкурс „Поколенията ръка за ръка” Ура, сред наградените сме!

 

 

 

Нашата презентация на еко лагера в Копривщица

 

 

Медиите отразиха участието ни!

Постер във фоайето на училището!