Пътешествие на Tpclass с машина на времето

 

Области на обучение

Български език и литература, изобразително изкуство, домашен бит, човекът и обществото, човекът и природата, час на класа, информационни технологии.

 

 

Цели

1. Изобретяване на машина на времето в Paint.

2. Пътешествие в миналото, бъдещето, в Космоса и подземния свят чрез рисунки в Paint и ученически творби, събрани в е-book.

3. Разработване на клип, отразяващ работата по проекта.

4. Усвояване на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание по Информационни технологии за четвърти клас.

5. Интегриране на знания от различни научни области.

6. Интегриране на технологиите в обучението.

7. Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

8. Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.


 

 

Описание

 

 Екипи

 

       
Олимпус Armagedon Изобретатели DK 51
Цветелина Радослав Виктория К. Ковачка
Венцислав Васил Ивана Валентин
Василия Симона К.Маламова Маряна
Венета Стефан К. Димитров К. Стоилков
Любомир Костадин Роберто Борислав
Веско Петър Стефка Стойчо


 

 

 

 

 

Работна програма

ДЕЙНОСТ

СРОК

Въвеждане в темата на проекта, избор на екипи, задачи.

Януари 2012

Изобретяването.

Моята машина на времето – рисунка в Paint, колаж от различни части, презентация.

Януари

Назад в миналото – колажи с програмата Auto Collage с изображения на исторически и географски забележителности.

Февруари

Поглед в бъдещето.

Училището на моите мечти/след 100 г – електронна книга с ученически творби.

Аз след 20 години – съчинения по въображение, събрани в e-book.

Март

В Космоса – рисунки на хартиен носител/ Paint и клип с Moviе maker.

Април

В подземния свят – рисунки на хартиен носител/ Paint и презентация с PPP.

Април

Пътешествието на Tpclass – клип с ProShow gold за работния процес по проекта. Представяне пред обществеността.

Май

 

Стартираме проекта

 

Работа по проекта продължава в компютърния кабинет 

 

 

Работата по проекта продължава с пътешествие в бъдещето и писане на съчинение "Училището на моите мечти"

 

 

Проектът ни "Пътешествие на Tpclass с машина на времето" бе представен на третия национален научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие". Организатор на форума е Сдружение "Образование и технологии, а партньори са Община Бургас, Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Регионален инспекторат по образованието - град Бургас.