Нуждае ли се детето от логопед?

17.07.2011 08:23

Процентът на децата нуждаещи се от логопед непрекъснато расте. Как да открием дали детето има говорен проблем?