Родителска среща

28.11.2008 16:16

На 03.12.2008 г. от 18 ч ще се проведе родителска среща в класната стая. Ще бъдат обсъдени проблемите, свързани с адаптацията и успеваемостта на първокласниците.Заповядайте!