100 крачки направи, 1 цигара по-малко изпуши!

Проектът е разработен с любезното съдействие на госпожа Снежана Поповска, инспектор в РЗИ Благоевград, които са наши партньори!

 

Цели на проекта: да се говори за тютюнопушенето, като начин на поведение и възпитание на възрастните, в случая родители, които пушат пред децата си в семейството. Чрез личния пример показват на подрастващите – своите деца, за отношението и зависимостта към тютюнопушенето. В класа са 47 родители, от тях доста пушат. Тези родители вредят на здравето на децата си, като ги отглеждат в задимена среда, често посещават с тях заведения, в които се пуши. Някои ученици идват в училище с вмирисани на цигарен дим дрехи, учебници, тетрадки, което вреди на деца-астматици. Ето защо е важно тези хора да откажат цигарите в името на своите деца. От друга страна, ако децата успеят да повлият на родителите си да спрат тютюнопушенето, то  това ще бъде превенция за самите тях, за да не започнат да пушат.

Описание на дейностите по проекта и времево разпределение за осъществяването им:

        1. Разработване на въпросник за проучване на точния брой пушещи родители.

 • организатор: РЗИ-Благоевград, Дирекция „ПБПЗ;

 • място: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград

 • времеви график: І месец;

 • индикатор за оценка на резултата: разработен въпросник.

        2. Разработване и публикуване на поредица от информационни материали на тема: „Училище за здрави родители” на сайта на класа.

 • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград;

 • място: https://tpclass.webnode.com/;

 • времеви график: І месец;

 • индикатор за оценка на резултата: брой посещения в сайта.

 •  

 • 3. Обучение на родители по интерактивно модулно обучение.

  •  

  • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград и РЗИ-Благоевград,

  • място: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград

  • времеви график: ІІ месец;

  • индикатор за оценка на резултата: брой обучени родители.

 4. Хепънинг за родители  «100 крачки направи, 1 цигара по-малко изпуши!»

            Спортни състезания и популяризиране на здравословния и активен начин на живот сред родителите. Предоставяне на крачкомери на родителите с цел отказване от тютюнопушенето

 • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград и РЗИ-Благоевград,

 • място: парк Бачиново

 • времеви график: ІІ месец;

 • индикатор за оценка на резултата: брой обучени родители.

    5. Провеждане на кампания „100 крачки направи, 1 цигара по-малко изпуши» измерване на въглеродния окис в белите дробове на пушачи.

 • организатор: РЗИ-Благоевград,

 • място: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград;

 • времеви график:ІІІ месе индикатор за оценка на резултата: брой родители, включили се в измерването.

       6. Подреждане на информационни табла с възможности за лесен отказ от употребата на цигари – никотиновозаместваща терапия и ККОТ.

 • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов - Благоевград;

 • място: фоайето на училището;

 • времеви график: ІV месец.

 • индикатор за оценка на резултата: брой подредени щандове.

      7. Поредица от телевизинни предавания в регионални кабелни телевизии /здравни рубрики/.

 • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов – Благоевград, класен ръководител и ученици;

 • място: регионални кабелни телевизии по график;

 • времеви график: V месец.;

 • индикатор за оценка на резултата: брой излъчени телевизионни предавания.           

     8. Изработване на видео клипове за лицата на проекта: «Аз отказах цигарите с помощта на детето си!».

 • организатор: ІV ОУ «Д. Дебелянов;

 • място: регионални радиа и кабелни телевизии;

 • времеви график:VІ.;

 • индикатор за оценка на резултата: брой изработени клипове.

Очаквани резултати/продукти от проекта, кой ще има полза от тях и по какъв начин ще бъде измерен ефектът им в края на проекта:

Брой родители, отказали цигарите, брой изработени информационни материали. 

 

 

Постер във фоайето на училището, отразяващ работата ни по проекта!